Welkom


Welkom op het weblog van het Bolsterkoor.
Het Bolsterkoor is een gezelligheidskoor dat tweewekelijks onder leiding van onze dirigente Ursula Rensen zingt.
Het repertoire is erg gevarieerd: van eenvoudige liedjes die iedereen bij wijze van spreken meteen kan meezingen tot de Gouwe Ouwe uit de popmuziek en wereldmuziek die (soms behoorlijk) meer repetitietijd vergt.
Het doel van deze website is niet alleen de buitenwereld mee te laten genieten van het wel en wee van ons koor maar vooral de leden van het koor op de hoogte te houden van repetitietijden, wijzigingen, komende uitvoeringen, terugkijken op vorige uitvoeringen en via Youtubefilmpjes te laten genieten van hoe anderen met ons repertoire omgaan.
We willen het weblog regelmatig updaten dus kom binnenkort nog maar eens terug

maandag 18 maart 2013

Nkosi Sikelel iAfrika


Nkosi sikelel' iAfrika (Heer, zegen Afrika) is een van de twee liederen waaruit het volkslied van Zuid-Afrika is samengesteld. Het begin van het lied is geschreven en gecomponeerd in het Xhosa in 1897 door Enoch Sontonga, schoolmeester op een Methodistische missieschool in Johannesburg. De overige coupletten in Xhosa werden in 1927 toegevoegd door de dichter Samuel Mqhayi. 
Het lied werd populair als kerklied, maar werd later ook op politieke bijeenkomsten gespeeld als strijdlied tegen de apartheid. In 1994 werd het samen met Die Stem van Suid-Afrika het officiële volkslied van Zuid-Afrika. In 1997 werd een nieuw officieel volkslied vastgesteld, waarvan de eerste twee coupletten afkomstig zijn van Nkosi sikelel' iAfrika.

Hieronder de uitvoering door the Soweto Gospel Choir.


En voor wie mee wil zingen is hier de tekst:

Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten